Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is gericht op het borgen van de prestaties die een ICT-project moet leveren. Zeker in de grotere projecten is het verstandig om die kwaliteitsborging in een apart deelproject onder te brengen dat onafhankelijk - maar in goede harmonie met het projectmanagement - de kwaliteit bewaakt. 

Helderman Management & Advies benadert kwaliteitsmanagement in ICT-projecten vanuit drie invalshoeken:

  • De Businesscase: De eerste invalshoek is gerelateerd aan de business case. De zorg is vooral gericht op het bewaken dat het project voor de doelorganisatie en haar bedrijfsprocessen de toegevoegde waarde oplevert die beoogd wordt en leidt tot de veranderingen die gewenst worden. Het goed onderhouden van de business case en het toetsen van het project op de haar doelstellingen is bij kwaliteitszorg vanuit deze invalshoek van het grootste belang.
  • Het ICT-project: De tweede invalshoek betreft het ICT-project zelf. Het gaat om het 'in control' zijn over het project. Belangrijk zijn hier het beoordelen van de projectaanpak en het bewaken van de (kwaliteit van de) planning en de voortgang. Goede informatievoorziening over deze aspecten in goede rapportages zijn voor deze invalshoek van het grootste belang. Elk project kent haar mee- en tegenvallers. Dat is niet erg, als ze maar tijdig worden opgemerkt en vertaald in goede maatregelen. Goed risicomanagement is hierbij erg belangrijk. Het volgen van de voortgang en het uitvoeren van operationele audits op het project zijn de belangrijkste instrumenten bij het invullen van de kwaliteitszorg vanuit deze invalshoek.
  • De ICT-producten: De derde invalshoek is de ICT-kwaliteit in het project. Het gaat hier om het borgen van de kwaliteit van de producten die worden opgeleverd. Voldoen de architectuur, de ontwerpen en de opgeleverde systemen met hun documentatie aan de kwaliteitseisen die we moeten stellen? Het toetsen van deze kwaliteit vindt plaats door audits op de opgeleverde producten en testen van opgeleverde systemen. Goede kwaliteitszorg rondom dit aspect is gericht op de oplevering van functioneel en technisch goede systemen maar ook op het bevorderen van lage kosten voor onderhoud en beheer.
© Helderman Management & Advies 2021