IT-Governance

Voor steeds meer organisaties is een goede informatievoorziening van strategisch belang. De kwaliteit van de informatievoorziening en de ICT wordt steeds meer bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening en de continuiteit van de organisatie. Daarmee is ook gezegd dat ICT niet meer een aspect is dat kan worden overgelaten aan uitsluitend ICT-managers; het hoort op de agenda van het algemeen management. Vraagstukken over de inrichting en besturing van de informatievoorziening en de ICT horen daar thuis. Een goede beheersing en besturing van de organisatie (good governance) impliceert - wat tegenwoordig wordt genoemd - "IT-governance".

Helderman Management & Advies helpt u bij het realiseren en borgen van IT-governance. Wij beoordelen de inrichting van de informatievoorziening en de ICT en wij adviseren over de mogelijkheden tot verbeteren. Een belangrijk aspect is daarbij - naast besturing en beheersing - de toegevoegde waarde voor de primaire bedrijfsprocessen. Verantwoording (in- en extern) en 'compliance' spelen daarnaast een belangrijke rol. Adequaat 
risicomanagement is een belangrijk instrument om IT-governance te realiseren.

© Helderman Management & Advies 2021